Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat betänkande. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter.

Energigas Sverige väljer att avgränsa sitt remissvar till utredningens förslag och bedömningar gällande differentiering utifrån fordonsegenskaper samt återbetalning av bränsleskatt.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.