Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till ändring i Boverkets byggregler, och lämnar härmed sitt yttrande på rubricerad remiss.