Uppgifter

Utbildningsnämnden verkar för att tillgodose gasbranschens behov av säkerhetstekniskt utbildad personal. Det gör nämnden genom att:

  • utforma utbildningsplaner,
  • granska och godkänna utbildningar utifrån utbildningsplanerna. Utbildningarna kan drivas i Energigas Sveriges egen regi såväl som av externa företag,
  • hålla uppdaterad förteckning över godkända utbildningar.

Mötesdatum

  • 6 april
  • 8 juni
  • 14 september
  • 26 oktober
  • 7 december