Rapporten ”Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030” har tagits fram av Sweco, som en del av gruppens inspel till regeringens arbete. Även ett PM med sammanfattning av rapporten och inspel till den nationella handlingsplanen har tagits fram.