Sjöfartstidningen har i flera artiklar beskrivit det växande intresset för LNG inom sjöfarten. ”LNG är uppenbarligen framtidens bränsle, åtminstone när man studerar listan över fartyg i order med någon relation till Sverige”, skriver tidningen (4 april 2017) och konstaterar att hälften av de beställda fartygen, över 40 stycken, konstrueras för LNG-drift.

”Mycket talar för fartyg med LNG-drift. Men för att fler i Sverige ska vaga satsa kravs både bättre investeringsstöd och bättre infrastruktur”, konstaterar Sjöfartstidningen (nr 3, 24 mars 2017) i en av flera artiklar (se bifogad fil nedan) om LNG i sjöfarten under senare tid.

Fredrik Svensson, sjöfartsansvarig på Energigas Sverige, beskriver i samma nummer av Sjöfartstidningen drivkrafter för omställningen och framhåller att Sverige har mycket att lära av våra grannländer:

”De allt hårdare miljökraven talar för LNG, men samtidigt är det tufft för rederierna att ta hela den investeringen själv. Här tycker jag att politikerna borde hjälpa dem som vill gå i bräschen. I Finland har regeringen en LNG-strategi och i Norge finns en NOx-fond, medan i Sverige är regeringen rätt så passiv”.

Den strategiska plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri, som tagits fram av Energimyndigheten och flera andra myndigheter, föreslår att en svensk NOx-fond ska utredas. Næringslivets NOx-fond i Norge har främjat investeringar i LNG och andra åtgärder för att minska sjöfartens utsläpp.

”LNG: Få nackdelar, flera flaskhalsar” i Sjöfartstidningen nr 3, 24 mars 2017 (pdf 327 kB)