Tomas Eneroth får ta över flera tunga frågor. Vi nämner här två som är viktiga för gasens utveckling i Sverige, både för transporter och för industri. Det bidrar till mål om fossilfrihet och stärkt konkurrenskraft.

Miljözoner måste främja biogasen

Transportstyrelsens förslag på nya miljözoner har fått mycket berättigad kritik – inte minst från kommuner och regioner som ser biogasen som en viktig del av lösningen för bättre klimat och renare stadsluft. Frågan ligger nu på infrastrukturministerns bord.

Se till att biogasen kommer väl ut i förslaget så att gas och el kompletterar varandra på bästa sätt. Annars riskerar miljözonerna att motverka andra viktiga satsningar som regeringen gör på biogas, bland annat Klimatklivet.

Plan för infrastruktur för alternativa drivmedel

Anna Johansson hade ansvaret att ta fram regeringens handlingsplan för alternativa drivmedel för att uppnå ett EU-direktiv som brukar kallas DAFI (Directive on Alternative Fuel Infrastructure). Det anger bland annat att infrastruktur för el, fordonsgas, LNG och vätgas ska byggas ut i hela Europa. Regeringens handlingsplan blev tyvärr svag, utan mål och tydlig strategi.

Men den strategi för fossilfri transportsektor, som flera myndigheter tagit fram, föreslår att regeringen tar ett samlat grepp om utbyggnaden av alternativa och förnybara drivmedel. Utnyttja synergier så att transportsektorns bränsleomställning driver på industrins övergång till förnybara bränslen. Flytande biogas, LBG, är en nyckel i sammanhanget. Nu får nya infrastrukturministern chans att agera i frågan.