Det nya globala kravet närmar sig därmed kravet på 0,1 procents svavelinnehåll som finns sedan 2015 inom Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (SECA-området). IMO har också beslutat att kväveoxidutsläppen ska minska i Östersjön och Nordsjön genom att inrätta ett kontrollområde för dessa utsläpp (NECA-område). Utsläppskraven gäller nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

Finska regeringen välkomnar utvecklingen och ser flytande naturgas, LNG, som ett strategiskt viktigt miljöbränsle eftersom det uppfyller samtliga nya krav och dessutom bidrar till renare luft. De skärpta miljökraven bedöms öka efterfrågan på LNG-drivna fartyg och naturgas som marint bränsle. LNG kan också användas för att driva lastbilar och som bränsle eller råvara i industrin. En övergång till LNG gör det möjligt att öka användningen av flytande biogas, LBG, vilket bidrar till stora klimat- och miljövinster.