1. Dagarna innan jul fick vi en tidig julklapp när förordningen om klimatbonusbilar beslutades av regeringen. Den omfattar nu även gasbilar. Logiskt eftersom gasbilar får en bonus i bonus-malus som införs den 1 juli. Nästa naturliga steg är att uppdatera nuvarande miljöbilsdefinition efter samma principer – helst så fort som möjligt.
  2. Under året tillsätts den biogasutredning som vi argumenterat för länge. Den ska ta ett samlat grepp om biogasens nyttor och utreda hur konkurrenskraften kan stärkas på kort och lång sikt. Konkurrensen från importerad biogas är naturligtvis en viktig fråga. En annan är hur effektiva, långsiktiga styrmedel ska utformas. Huvudfrågan är hur vi skapar växande marknader för biogas.
  3. Miljözoner debatteras allt mer, men utan att det finns ett nytt förslag från regeringen. Den stora frågan är dieselbilarnas utsläpp och plats i stadstrafiken. Studier från Stockholm Stads miljöförvaltning visar att biogas och el är bästa kombinationen för både klimat och luft. Det bör regeringen ta hänsyn till i det förslag som sannolikt presenteras under våren.
  4. Från 1 januari höjdes skatten på naturgas och gasol inom industrin och för naturgas inom kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel. Märkligt, eftersom det försvårar en övergång till mer biogas och grön gasol. I stället för att snedvrida skatter bör regeringen aktivt främja förnybara gaser i industrin. Tips: Skattebefria grön gasol och förläng skattebefrielsen för biogas i industrin som går ut den sista december i år.
  5. EU ser gas som en av flera viktiga lösningar för att minska transporternas klimat- och miljöpåverkan – både på land och till sjöss. Med nationella handlingsplaner för utbyggnad av infrastruktur och gemensamma standarder för alternativa drivmedel vill EU knyta ihop Europas länderna och få de gröna drivmedelsmarknaderna att växa. Sverige har fått befogad kritik av EU-kommissionen för en svag nationell handlingsplan. Men nu har Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna utbyggnaden av gasinfrastruktur. Det ger regeringen en chans att vässa till handlingsplanen. Ta den chansen!

Som ni ser saknas inte utmaningar detta år. Det är utmaningar vi gärna tar oss an, tillsammans med er. Glöm inte att boka in Gasdagarna i Falkenberg den 30-31 maj 2018!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet