Efter ett och ett halvt års arbete har Transportstyrelsen färdigställt riktlinjerna för bunkring av flytande metan i Sverige. Riktlinjerna är främst avsedda att vägleda alla som på något sätt är delaktiga i bunkringen av flytande metan inom sjöfarten. Det kan handla om rederier som har LNG-fartyg, gasleverantörer, hamnar eller rederier som ansvarar för bunkringen.

LNG är det renaste tillgängliga bränslet för sjöfarten. Det sänker utsläppen av kväveoxider med 90 procent, svavel med nästan 100 procent och partiklar med 95 procent jämfört med tjockolja. Det har också gjorts bunkringar med flytande biogas, LBG.

Förhoppningen är att de nya riktlinjerna ska bidra till säkrare och enklare bunkring av flytande metan och en miljövänligare sjöfart i Sverige. Riktlinjerna ligger också i linje med Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Mattias Hanson på Energigas Sverige har varit engagerad i arbetet.

Ladda ner riktlinjerna på Transportstyrelsens webbplats