Naturvårdsverket presenterade häromdagen ny statistik från Trafikverket som visar att dieselbilars utsläpp är mycket höga. Tidigare har det varit känt att gamla dieselbilar inte klarar utsläppskraven. Nu visar ny statistik, som mäter utsläpp vid verklig körning, att även nya dieselbilar har för stora utsläpp. Jämfört med utsläppssiffrorna för 2015 släpper nya dieselbilar ut 30 procent mer.

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de nya utsläppssiffrorna gör att ”det blir än viktigare att se över förslaget om miljözoner för att säkerställa att det får avsedd effekt på luftkvaliteten”.

Biogas och el bästa alternativet

Stockholm Luft- och Bulleranalys (SLB), en del av Stockholm Stads miljöförvaltning, har gjort en studie över vilka fordons- och bränslealternativ som bäst uppnår stadens målsättningar om fossilfri fordonstrafik, samt minskade utsläpp av luftföroreningar och bättre hälsa. Studien visar att biogas och el är det bästa alternativet. Den visar också att en övergång från fossil till förnybar diesel inte ger förbättrad luftkvalitet. Miljöborgarrådet i Stockholms Stad, Katarina Luhr, klargör i ett pressmeddelande en av studiens slutsatser: ”el och biogas bästa drivmedlen för stockholmarnas hälsa”.

- Siffrorna från Naturvårdsverket och Trafikverket är ny viktig information som regeringen måste ta hänsyn till vid utformningen av de nya miljözonerna. Inriktningen måste vara att begränsa dieselbilar och främja rena bränslen som verkligen bidrar till minskade luftföroreningar, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Ta hänsyn till både klimat och luft

- Miljöförvaltningens studie är en viktig pusselbit för att få en mer heltäckande bild av vilka fordons- och bränslealternativ som måste prioriteras för att både minska klimatpåverkan och utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Vi välkomnar miljöborgarrådet Katarina Luhrs tydliga inriktning om att det krävs en politik som både tar hänsyn till klimat och luftkvalitet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Sveriges Radio har gjort ett inslag om Naturvårdsverkets nya utsläppssiffror. TV4 har också gjort flera inslag om en ny rapport från IVL om dieselbilars utsläpp som bekräftar Naturvårdsverkets siffror. "Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning jämfört med vad lagkravet anger", enligt IVL:s rapport.

Länk till Energigas Sveriges pressmeddelande