NYTT: Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera de nya besiktningsreglerna

Transportstyrelsens nya besiktningsregler för gasfordon började gälla 20 maj 2018. Numera täthetskontrolleras och okulärbesiktigas både tankar och ledningar vid varje besiktning. Energigas Sverige är positiva till de nya bestämmelserna som kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar gasbilar i Sverige och öka fordonens säkerhet ytterligare.

Kontroll vid besiktning eller av verkstäder

När du kontrollbesiktigar din gasbil kan du välja att göra på två olika sätt:

1. Ta bort kåpor och frilägg gastanken så att den kan kontrolleras av besiktningsteknikern, eller

2. Ta med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Intyget får inte vara äldre än 15 månader och får utfärdas av:

  • fordonstillverkaren, eller
  • fordonstillverkarens representant, eller
  • företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Intyget ska innehålla:

1. Vem eller vilken organisation som genomfört kontrollen, redovisat med namn och adress samt behörig person med ansvar för kontrollen.
2. Information som gör att det provade fordonet tydligt kan identifieras.
3. Datum för intygets utfärdande, samt datum för kontrollens genomförande.
4. Resultat av visuell kontroll.
5. Resultat av funktionskontroll
6. Resultat av läckagetest

OBS: Någon provtryckning av tanken behöver inte göras.

Mer information

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera de nya besiktningsreglerna

Nyhet på Transportstyrelsens webbplats

Om besiktning av gasfordon på Transportstyrelsens webbplats

Pressmeddelande om de nya besiktningsreglerna för gasfordon från Transportstyrelsen

Paragraferna kring besiktning av gasfordon i sin helhet (pdf)

Text om hur intygen från verkstäder ska se ut (pdf)