Flytande biogas, LBG, är under stark utveckling i Sverige. Det pågår flera stora satsningar, med samtidig utbyggnad av produktion av biogas och infrastruktur för tankstationer. Fler och fler tunga fordon som drivs av LBG rullar på vägarna, bland annat tack vare projektet Drive LBG som finansieras av Energimyndigheten, med Energigas Sverige som värdorganisation.

Att satsa på produktion av biogas, infrastruktur för tankning och lastbilar inom samma projekt är en förutsättning för att det ska bli riktigt bra fart på marknaden.

– Det här kommer att växla upp hela den svenska biogasmarknaden, och hjälpa Sverige att nå målet om fossilfria transporter säger Johan Laurell, projektledare för Drive LBG.

Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Resultatet blev projektet Drive LBG. Hittills har stöd beviljats till fem produktionsanläggningar, fem tankstationer, två bunkringsstationer för fartyg, tio långfärdsbussar och totalt 197 lastbilar och bussar som drivs med LBG.

– Jag hoppas att Drive LBG och Sverige kan bli ett internationellt skyltfönster för ny LBG-teknik genom denna världsunika satsning säger Johan Laurell. Under vintern kommer vi att ta in ytterligare intresseanmälningar om LBG-lastbilar för de åkerier som vill visa vägen mot det fossilfria samhället.

Det finns drygt 11 miljoner kronor kvar att besluta om inom Drive LBG. Tanken är att pengarna ska användas till ytterligare fordon. Information om den nya ansökningsomgången med deadline 31 januari 2020 finns på www.drivelbg.se

Mer om Drive LBG: www.drivelbg.se
Mer om biogas: www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/

För mer information, kontakta:
Johan Laurell, samordnare och projektledare för Drive LBG, Energigas Sverige,
076-8030034, johan.laurell@energigas.se
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se