Nationell biogasstrategi var en av tre finalister i kategorin ”Årets Kretsloppsfrämjare” på Återvinningsgalan 2019. Ragn Sells och Vatten & Avfall i Malung-Sälen var de andra två finalisterna i kategorin. Ragn Sells vann till slut – grattis! Sammanlagt hade runt 120 nomineringar kommit in till de nio tävlingskategorierna. Syftet med galan, som är inne på sitt tionde år, är bland annat att driva utvecklingen inom återvinningsbranschen och visa på goda exempel. Kolla in samtliga finalister.

Nationell biogasstrategi är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft.

Förslaget till Nationell biogasstrategi 2.0 lanserades 12 april 2018. Strategin kommuniceras och sprids framförallt till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen kring biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden

Återvinningsgalan presenteras av branschtidningen Recycling, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige i partnerskap med partners för de nio priskategorierna. Galan arrangerades på Berns i Stockholm 31 januari 2019. Mer info på www.atervinningsgalan.se