Vi ser nu en ökad politisk mobilisering för att stärka den svenska biogasmarknaden. Lokala och regionala aktörer agerar gemensamt. Media bevakar frågan. Vi har en nära dialog med nationella beslutsfattare för att få rätt styrmedel på plats.

I detta arbete är inte minst dialogen inom vår egen bransch oerhört viktig. Hur främjar vi en växande biogasmarknad i Sverige på bästa sätt?

Ökad import och biogasutredning

Under 2017 har importen av biogas från främst Danmark ökat. Det är en pressad situation för svenska producenter. Men vi ser också ljuspunkter. Nybilsförsäljningen av gasbilar ökar, vilket bland annat beror på växande tveksamheter kring dieselns utsläpp och effekter på luft och hälsa. Sveriges lastbilsproducenter ser gasen som ett viktigt bränsle för att göra de tunga transporterna fossilfria. Intresset för biogas ökar också inom industrin.

Regeringens höstbudget, och flera förslag från oppositionen, visar att biogasen prioriteras. Bonus till gasbilar i bonus-malus, höjt gödselgasstöd, samordnad utbyggnad av gasinfrastruktur och tillsättning av en särskilt biogasutredning under 2018 är några viktiga initiativ. Utredningen kommer att vara central för att utforma långsiktiga styrmedel för biogasen som branschen känner sig trygg med – för att möjliggöra fler investeringar och ökad grön efterfrågan.

Nationell biogasstrategi tas fram

Nu pågår också arbetet med att ta fram ett nytt förslag till biogasstrategi, inom Projekt Nationell biogasstrategi, som ska presenteras i april. För att uppmärksamma biogasens unika nyttor och arbetet med strategin genomför vi kampanjen #Biogas2018 på vår Facebook-sida. Gå in, gilla sidan och följ oss. Vi hoppas att sidan blir en mötesplats för alla biogasintresserade under 2018 – ett år som kommer att bli biogasens år!

Jag vill passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Malmkvist
VD Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här