Reduktionsplikten syftar till att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Energigas Sverige är positiva till förslaget, men vill också att regeringen vidtar åtgärder som förbättrar investeringsklimatet för biogasen. Regeringens utökade satsningar på biogas, bland annat genom Klimatklivet, förutsätter en långsiktig strategi för biogasens roll i klimatomställningen.

Läs hela pressmeddelandet i vårt pressrum