Det populäraste ämnet totalt sett under årets Almedalsvecka var ”hållbarhet” med 608 programpunkter. Klimat och miljö stod för 5 procent av programpunkterna och det arrangerades 269 seminarier med ”energi” som ämne. Flera av Energigas Sveriges seminarier fick plats under de ämnesrubrikerna.

I år fick biogasen ta hyfsat stor plats, inte minst eftersom biogasutredaren Åsa Westlund (S) var mycket aktiv under veckan. Hon, Rickard Nordin (C), Lorentz Tovatt (MP) och andra politiker debatterade förutsättningar för biogas vid ett antal tillfällen, inte bara vid seminarier som handlade specifikt om ämnet. Westlund deltog i tre av Energigas Sveriges seminarier och verkade uppriktigt glad för de inspel hon fick till sin kommande utredning. Energigas Sveriges vd Maria Malmkvist påminde Westlund flera gånger under veckan om den Nationella biogasstrategi som branschen har tagit fram. ”Ja, jag har läst den. Jag har biogasstrategin i handväskan”, svarade Åsa Westlund vid ett tillfälle.

Energigas Sverige inledde veckan på måndagsmorgonen med seminariet ”Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?” som arrangerades tillsammans med Avfall Sverige, Energiföretagen och Svenskt Vatten. Det blev mycket välbesökt och vi var tyvärr tvungna att stänga insläppet. För er som inte kom in har Energiföretagen gjort en bra sammanfattning. Dessutom filmades seminariet och går att se i sin helhet nedan.

Inom ramen för Maritim mötesplats arrangerade vi ”Gasdrivna fartyg ger renare stadsluft”. Seminariet tog utgångspunkt i att dålig luftkvalitet är ett allvarligt hälsoproblem, inte minst i våra städer. Här finns rapporter, bland annat från IVL, som visar att flytande naturgas (LNG) kraftigt minskar sjöfartens utsläpp av farliga partiklar.

Under måndagseftermiddagen var det dags för årets Energispektrum med titeln ”Så nollar vi utsläppen till 2045”. Alla åtta riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner, samt några av de stora energiaktörerna, fanns med på scenen. Seminariet var uppdelat i två block, ett om el och ett om bioenergi. Diskussionen i stort handlade om hur vi ska klara av det ökande energibehovet samtidigt som vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Elen tog stort utrymme, men det pratades även en del om gas. Vattenfalls vd Magnus Hall nämnde exempelvis gasen som ett viktigt sätt att lagra energi under sin inledande presentation. Penilla Gunther (KD) tog upp Fure Vingas bunkring av flytande biogas (LBG) som ett exempel på hur fler branscher har möjlighet till omställning med hjälp av biogas. Energispektrum arrangerades i år för nionde gången och har blivit har blivit den viktigaste energipolitiska debatten i Almedalen. Årets moderator var Eva Hamilton. Energiföretagen sammanfattar på sin webbplats.

Parallellt med Energispektrum arrangerade Swedegas, Svensk Sjöfart och 2030-sekretariatet seminariet ”Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar för Sverige.” Energigas Sveriges vd Maria Malmkvist satt i panelen tillsammans med bland andra Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Teres Lindberg (S), Riksdagens trafikutskott, Kristina Yngwe (C), vice ordförande riksdagens miljö- och jordbruksutskott, och Johan Zettergren, vd, Swedegas.

Utvecklingen av flytande biogas öppnar upp nya marknader, till exempel inom tunga transporter och skapar nya möjligheter för en fossilfri industri. Tisdagen inledde vi därför med ”Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i alltfler branscher”, som arrangerades tillsammans med Gasum och Tekniska verken”. Medverkade gjorde bland andra riksdagsledamöterna Jesper Skalberg (M) och Åsa Westlund (S). Här finns en utförlig sammanfattning av seminariet. Det finns även att se i sin helhet på vår Youtubekanal:

Maria Malmkvist var under eftermiddagen med i panelen i seminariet ”Synergier mellan disparata branscher – hur når vi skalfördelar inom storskalig vätgasproduktion?” Det arrangerades inom ramen för Arena för vätgas och bränsleceller, där Energigas Sverige är en partner. Medverkade gjorde även bland andra Linda Werner, affärsutveckling, Preem, och Martin Pei, ansvarig för Hybrit på SSAB.

Mitt under Sveriges åttondelsfinal i fotbolls-VM arrangerade vi tillsammans med Swedegas seminariet ”Strategin för att realisera biogasens nyttor.” Trots den svåra tidpunkten blev seminariet i det närmaste fullsatt. Upplägget var att gasbranschen fick göra inspel till biogasutredaren Åsa Westlund. Seminariet filmades:

Det arrangerades en hel del seminarier och andra evenemang inom energiområdet. Dagens Industri höll i heldagen Energidagen och utsåg Vattenfalls vd Magnus Hall till Sveriges mäktigaste i energibranschen före Ibrahim Baylan.