I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november träffade statsminister Stefan Löfven Frankrikes president Emmanuelle Macron. Mötet var en uppföljning av Löfvens besök i Paris i juli då länderna inledde ett samarbete om innovationer, kopplat till miljö och teknik, inom en rad områden. Detta samarbete har nu resulterat i ett strategiskt partnerskap för innovationer och gröna lösningar.

Samarbetet syftar till att ”främja konkreta och innovativa lösningar för att öka farten i kampen mot klimatförändringarna”, skriver Löfven och Macron i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter. En del av partnerskapet handlar om transporter och samhällsplanering, med syftet att ”utveckla gröna lösningar för att driva våra transporter och våra städer”.

Gas viktig innovativ lösning

Under besöket i Göteborg fick Macron möjlighet att titta på några av de fordon och bränslealternativ som finns för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Gasen har en central roll. Den är ju i högsta grad en innovativ lösning, vilket vi sällan tänker på. Det handlar inte bara om att utveckla motorer, utan också om effektiv teknik för distribution och produktion av exempelvis flytande biogas. Avfall och restprodukter blir prima miljöbränsle och biogödsel – snacka om innovationer!

Biogasen, både i komprimerad och flytande form, är en nyckel för vägtransporternas klimatomställning. Det är ett viktigt område att samarbeta om inom partnerskapet.

Snabb utbyggnad av tankstationer

Frankrike bygger nu ut nätverket av tankstationer för gas snabbt. I dag finns drygt 80 stationer. Antalet beräknas vara det dubbla i slutet av nästa år. Då beräknas också dagens 11 stationer för flytande gas uppgå till över 30. Franska branschorganisationen för fordonsgas AFGNV, bedömer att totalt 250 stationer behövs till år 2020 för att möta ökade behov och miljökrav.

Frankrike och Sverige har mycket att lära av varandra om gas inom partnerskapet. Vi kan lära oss av den breda samverkan och målmedvetenheten som möjliggör den snabba utbyggnaden av tankstationer i Frankrike. Lärdomarna kommer väl till pass i Energimyndighetens nya uppdrag att samordna utbyggnaden av gasinfrastruktur. Vår långa erfarenhet av biogasproduktion kan också bli värdefull för att göra den franska fordonsgasen grönare. Vi bör också diskutera effektiva styrmedel för att ställa om fordonsflottan. Frankrike har infört gynnsamma avskrivningsregler för gaslastbilar – en idé som nu diskuteras allt mer i Sverige.

Trevlig läsning!

Maria Malmkvist
vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här