Diskussionen måste dock inriktas på att främja bränslen som bidrar till bättre miljö- och klimatnytta, istället för att förbjuda vissa fordonstekniker. Här finns redan fungerande alternativ i form av gas för väg- och sjötransporter som lösning på luftkvalitetsproblemen.

- Över 5 000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Utsläppen av miljöfarliga ämnen, som kväveoxider, partiklar och svavel, är väsentligt lägre från både naturgas och biogas jämfört med andra bränslen. Det innebär att om dessa gaser får en större spridning i Sverige, kan vi som är rädda om hälsan och miljön andas betydligt lugnare, säger Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.