En gasbil kan köra en kilometer på ett kilo äpplen, har svenska folket fått lära sig nu i höst. Medier runtom i Sverige har uppmärksammat den ovanligt stora äppelskörden och kopplat den till biogas. Många har fått mer äpplen än de kan ta vara på och återvinningscentralerna, och sedan biogasanläggningarna, får ta emot mer frukt än någonsin. TT skrev en artikel som plockades upp av många tidningar, och även lokala tv-sändningar och radion har rapporterat. Kul och bra med positiva tongångar kring gasen!

I början av oktober publicerade Energimyndigheten den nya statistiken kring produktion och användning av biogas i Sverige, som Energigas Sverige tar fram i samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Den visade att användningen av biogas ökar starkt. Även produktionen ökar, men i lägre takt.

Gasbarometern, Swedegas initiativ för att följa biogasens utveckling i det västsvenska gasnätet, visar på en ökande andel biogas. För det första halvåret 2018 ligger andelen biogas i hela det västsvenska gasnätet på 22,4 procent. Motsvarande siffra 2016 var 8 procent. Ett talande bevis för att bryggan mellan naturgas och biogas fungerar och att gasmarknaden måste få utvecklas för att omställningen ska ta fart på allvar

Biogasutredningen, eller biogasmarknadsutredningen som det officiella namnet lyder, har kommit igång på allvar. De är ute och träffar branschen på olika håll i landet. Nu är även utredningens expertgrupp utsedd och en av de medverkande är Ellenor Grundfelt, som är ansvarig för styrmedel och remisser på Energigas Sverige.

För löpande nyheter om bland annat biogasmarknadsutredningen, följ gärna Energigas Sverige i sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook och Linkedin.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet