Utsläppsfusket med dieselbilar har blivit en het politisk fråga i den tyska valrörelsen. Den 24 september avgörs valet till förbundsdagen. Angela Merkel, som varit förbundskansler sedan 2005, verkar sitta säkert. Men Merkel kritiseras allt mer för undfallenhet och för att trivialisera ”Dieselgate”. Nu utreds vad Merkel och andra ledande politiker egentligen visste om utsläppsfusket.

Det är viktigt att andra länder lär av det som nu utspelar sig i Tyskland – en av världens ledande fordonsnationer där bilindustrin är landets största arbetsgivare och exportör. Diskussionen måste vara nyanserad, men också självkritisk.

Nya dieselbilar måste återkallas

En av dieselmotorns fördelar är att den är energieffektiv. För att minska transporternas miljöpåverkan måste motorerna använda mindre bränsle. Nackdelen är att den släpper ut mer koldioxid och luftföroreningar än vad som tidigare varit känt – där av fusket med utsläppstester. Nya bilar som inte klarar de senaste kraven måste nu återkallas.

Över hälften av alla nya bilar som såldes 2016 var dieselbilar. Och nu vill allt fler städer inom några år begränsa dieselbilens framkomlighet för att värna klimat och medborgarnas hälsa.

Miljöbilspolitik måste främja rena alternativ

Fordonsmarknaden står inför stora förändringar. Det kräver att det politiska regelverket tydliggör vilka förändringar som måste göras.

Sveriges nuvarande miljöbilsregler grundar sig i mångt och mycket fortfarande på dieselbilens förträfflighet. Den klassas som ”miljöbil” och du slipper betala fordonsskatt de första fem åren efter inköp. Förslaget till bonus-malus måste därför gynna bilar med riktigt låga utsläpp, så väl av koldioxid som utsläpp av luftföroreningar. Det krävs en ny miljöbilsdefinition som både tar hänsyn till klimatet och luften vi andas. Förslaget till nya miljözoner måste också begränsade de sämsta dieselbilarna och främja de rena alternativen som fordonsgas, el och vätgas.

”Dieselgate” måste bli en lärdom även för Sverige så att vi får en ny miljöbilspolitik som verkligen främjar de rena alternativen.

Nu tar vi nya tag efter sommarledigheten. Glöm inte att följa oss på nätet. Och kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag att diskutera.

Trevlig läsning!

Maria Malmkvist VD
Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här