Just nu bereds förslaget till nya miljözoner inom Regeringskansliet. Det presenterades av Transportstyrelsen i våras.

"Nya miljözoner måste bli effektiva verktyg för både minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp av luftföroreningar. Biogasen är viktig för att uppnå båda dessa mål. Därför bör el, biogas och vätgas tillåtas i de strängaste zonerna. Detta är extra viktigt mot bakgrund av diskussionen som pågår just nu om utsläpp från dieselfordon", säger Maria Malmkvist.

Strategi för transportsektorns klimatmål

Energimarknaden frågar vilka de viktigaste energihändelserna har varit under året. Maria Malmkvist framhåller Miljömålsberedningen och Energikommissionen som enats om tydliga mål för klimat- och energipolitiken, främst målet om 70 procents minskning av klimatutsläpp inom transportsektorn till år 2030.

"Den stora utmaningen nu för politiken är att klargöra strategin för att nå målen", betonar Maria Malmkvist.

Gas och el måste gå hand i hand

Vilken är årets största besvikelse? undrar Energimarknaden. "Jag är glad att gasbilarna finns med på bonussidan i bonus-malus. Det arbetade vi hårt för. Men jag är besviken att bonusen inte blev högre än 7 500 kronor. Den måste höjas", säger Maria Malmkvist till nyhetsbrevet.

"Jag hoppas på en större förståelse för att elektrifiering av vägtrafiken inte kan vara enda lösningen. För att uppnå fossilfria vägtransporter, inom alla segment, måste de bästa alternativen för klimat och luft främjas. Gas är en given lösning i detta sammanhang och därför måste gas och el måste gå hand i hand för att uppnå målen för minskad klimatpåverkan och renare luft", säger Maria Malmkvist till Energimarknaden.

Läs mer om Energimarknaden

Läs Energigas Sveriges remissvar om förslag till nya miljözoner