Sverige har i två år saknat en gällande miljöbilsdefinition. Nu har regeringen beslutat att miljöbilsdefinitionen ska följa definitionen av klimatbonusbilar. Det är något Energigas Sverige och många andra aktörer har argumenterat för en längre tid. Miljöbilsdefinitionen styr vilka bilar som svenska myndigheter får köpa eller leasa. Även många kommuner och företag följer definitionen när de avgör vilka bilar som ska köpas in.

Den nya definitionen säger att miljöbilar får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer eller drivas med gas. Kraven skärps därmed och innebär att bara elbilar, elhybrider och gasbilar är godkända som miljöbilar.

– Det är mycket glädjande att vi äntligen har fått en ny miljöbilsdefinition, och att gasbilarna kom väl ut. Det har vi och många andra väntat på länge. Nu blir det lätt att göra rätt igen, för myndigheter, kommuner och företag. Vi är också nöjda med utformningen, de skärpta kraven och att miljöbilsdefinitionen harmoniserar med reglerna för klimatbonusbilar. Nu får Sverige ett enhetligt system som styr mot en omställning av transportsektorn och de bredare miljö- och klimatmålen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

De nya, skärpta kraven på miljöbilar börjar gälla 1 juli 2020.

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se