Börjar:
Slutar:
Plats:
Örebro

Kursen inriktar sig till Dig som behöver kunskap för att verka som Föreståndare på biogasproducerande anläggningar som t.ex. reningsverk, matavfalls-, samrötnings-, deponi- och gårdsbiogasanläggningar.

Mer information och anmälan