Börjar:
Slutar:
Plats:
Öresundskraft, Västra Sandgatan 4, Helsingborg

Ladda ner inbjudan här

Ladda ner schemat här

Utbildningen omfattar

 • Dokumentation vid systemgranskning
 • Kontroll
 • Provning
 • Process
 • Säkerhetsfunktioner
 • Risker
 • Krav

Observera förkunskapskraven

Deltagaravgifter

 • Medlem 29.900 kr
 • Ej medlem 34.000 kr
  Priser ex moms

Ta med till kursen

 • EGN
 • Miniräknare

Anmälan

Anmälan skall vara Energigas Sverige tillhanda senast den 31 oktober 2019. Anmälan är bindande, vid avanmälan faktureras halva kursavgiften.

Ev frågor kan ställas till Maria Annerdal.

Kategori 4 för GM, IL och BM

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Deltagare