Börjar:
Slutar:
Plats:
Öresundskraft, Västra Sandgatan 4, Helsingborg

Ladda ner inbjudan här (pdf, 0,3 MB)

Kategorier

Kategori 1 - Installation av EU-typgodkända spisar och restaurangapparater för matlagning

25-27 september, avgift medlem 17900:-, ej medlem 20400:-

Kategori 2 - Installation av EU-typgodkända gasapparater med maximal effekt 100 kW (t ex villapannor)

25-28 september, avgift medlem 22900:-, ej medlem 25400:-

Kategori 3 - Installation av gasapparater över 100 kW

25-29 september, avgift medlem 24900:-, ej medlem 27400:-

Alla priser är exkl moms.

Observera förkunskapskraven:

Anmälan

Anmälan stängs den 12 september. Anmälan är bindande, vid avanmälan faktureras halva kursavgiften.

Ev frågor kan ställas till Maria Annerdal.