Börjar:
Slutar:
Plats:
Öresundskraft, Västra Sandgatan 4, Helsingborg

Kursinnehåll

Introduktion
Besiktningsmannens roll
Basfysik
AMA
Kontroll- nybyggnation
GASA
Kvalitetssystem
EGN Reglerstationer

Förkunskapskrav

• Gymnasiekompetens med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Introduktionskurs- Energigaser
• Erfarenhet av granskning och kontroll av driftsättning rekommenderas
• Genomförd förkunskapsuppgift *

Kraven för behörighet framgår av auktorisationsnämndens stadgar för besiktningsmän för godkännande av behörigheten.

* Förkunskapstestet ska göras av alla som ämnar anmäla sig till utbildningen. Detta för att man ska ska förstå vilken kunskapsnivå utbildningen ligger på och själv avgöra om man har tillräckliga kunskaper innan man anmäler sig till utbildningen.

Anmälan

Anmälan stängdes den 21 april. Anmälan är bindande, vid avanmälan faktureras halva kursavgiften.

Ev frågor kan ställas till Maria Annerdal.