Börjar:
Slutar:
Plats:
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm - Lokal Wallenbergaren
Kostnad:
Kostnadsfritt, anmälan senast 28 januari

Industrin har redan kommit en bra bit på väg på sin resa mot långsiktigt hållbar konkurrenskraft. Tillgång och kostnad för energi är en avgörande fråga, samtidigt som alla företag måste förhålla sig till nationella och internationella klimatmål. Energigaserna – naturgas, gasol och biogas – är viktiga för svensk industri. Intresset för de förnybara alternativen växer, men hur ser förutsättningarna ut för industrin att bli långsiktigt hållbara med hjälp av gas?

Välkommen till en halvdag om industrins behov av energi, den internationella konkurrensen, spännande initiativ för minskad klimatpåverkan från industrin och energigasernas roll. Vi tar upp frågor som:

– Hur är läget på gasmarknaden i dag, i Sverige och globalt?
– Vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka gasmarknaden i närtid?
– Hur används gas inom industrin i dag – vilka utmaningar och möjligheter finns för att fortsätta resan mot klimatneutral produktion?
– Vilken roll spelar ett biogasregister och ursprungsgarantier för industrins möjligheter att öka användningen av förnybar gas?

Program 5 februari 2019

11.30 Registrering och enklare mingellunch

12.15 Välkomna
Mikael Möller, IKEM – moderator

12.25 Vad händer på gasmarknaden globalt?
Elin Akinci, Energimyndigheten

12.50 Vad händer på den svenska gasmarknaden?
Maria Malmkvist, Energigas Sverige

13.05 Nyheter från det västsvenska gasnätet – Om ökad biogasandel, Tyras stängning och den gemensamma balanseringszonen med Danmark.
Geir Sjöholm, Swedegas

13.25 Kortare fika

13.45 Industrins perspektiv på användningen av gas – möjligheter och hinder för förnybar gas
Anna Berggren, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB
Emelie Zakrisson, Orkla

14.30 Biogasregister och ursprungsgarantier ­– en förutsättning för ökad andel förnybar gas?
Linus Klackenberg, Energigas Sverige
Kommentarer från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

15.15 Avslutande diskussion med beslutsfattare och industrirepresentanter
Anna Berggren, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB
Lars Hjälmered (M), ordförande näringsutskottet
Emelie Zakrisson, Orkla

Ytterligare poltisk representant tillkommer.

16.00 Tack för i dag

Ladda ner programmet

Anmälan

Sista anmälan 28 januari. Begränsat antal platser. Deltagande är kostnadsfritt. Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kr.

Arrangörer

Loggor för Energigas Sverige, IKEM, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv