Börjar:
Slutar:
Plats:
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm - Lokal Wallenbergaren
Kostnad:
Kostnadsfritt, anmälan senast 28 januari

Industrin har redan kommit en bra bit på väg på sin resa mot långsiktigt hållbar konkurrenskraft. Tillgång och kostnad för energi är en avgörande fråga, samtidigt som alla företag måste förhålla sig till nationella och internationella klimatmål. Energigaserna – naturgas, gasol och biogas – är viktiga för svensk industri. Intresset för de förnybara alternativen växer, men hur ser förutsättningarna ut för industrin att bli långsiktigt hållbara med hjälp av gas?

Den 5 februari arrangerade vi tillsammans med Jernkontoret, IKEM och Svenskt Näringsliv seminarium om gasens roll i industrins omställning. Vi tog upp frågor som:

– Hur är läget på gasmarknaden i dag, i Sverige och globalt?
– Vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka gasmarknaden i närtid?
– Hur används gas inom industrin i dag – vilka utmaningar och möjligheter finns för att fortsätta resan mot klimatneutral produktion?
– Vilken roll spelar ett biogasregister och ursprungsgarantier för industrins möjligheter att öka användningen av förnybar gas?

Nedan hittar du länkar till talarnas presentationer och inbäddade videofilmer. Vi har också lagt upp en del bilder från dagen i ett Flickr-album.

Program 5 februari 2019

12.15 Välkomna
Mikael Möller, IKEM – moderator

12.25 Vad händer på gasmarknaden globalt?
Elin Akinci, Energimyndigheten

12.50 Vad händer på den svenska gasmarknaden?
Maria Malmkvist, Energigas Sverige

13.05 Nyheter från det västsvenska gasnätet – Om ökad biogasandel, Tyras stängning och den gemensamma balanseringszonen med Danmark.
Håkan Jiresten, Swedegas

13.45 Industrins perspektiv på användningen av gas – möjligheter och hinder för förnybar gas
Anna Berggren, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB (förhindrad att medverka)
Emelie Zakrisson, Orkla
14.30 Biogasregister och ursprungsgarantier ­– en förutsättning för ökad andel förnybar gas?
Linus Klackenberg, Energigas Sverige
Kommentarer från Amanda Hagerman, Naturvårdsverket och Johan Malinen, Energimyndigheten.

15.15 Avslutande diskussion med beslutsfattare och industrirepresentanter
Anna Berggren, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB (förhindrad att medverka)
Lars Hjälmered (M), ordförande näringsutskottet
Lorentz Tovatt (MP), ledamot näringsutskottet
Emelie Zakrisson, Orkla

Se foton från dagen

Ladda ner programmet

Loggor för Energigas Sverige, IKEM, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv