Klicka här för att komma till presentationerna för dag 1

Gas from different perspectives

Moderatorer: Maria Malmkvist, Energigas Sverige och Anders Mathiasson, Konceptum

Drive LBG - Nationellt Innovationskluster för flytande biogas

Moderator: Johan Laurell, Energigas Sverige

CCS - klimaträddare och affärsmöjligheter?

Moderator: Tomas Hirsch, SSAB

Samverkan för säker gasanvändning

Moderator: Ben Bock, Energigas Sverige

Tre perspektiv på framtidens produktion av gas

Moderator: Linus Klackenberg, Energigas Sverige

Gasen i nya användningsområden

Moderator: Bertil Wahlund, Energiforsk

Miljösmart upphandling

Moderator: Anna Wallentin, Energigas Sverige

Ny regering och framtiden för gasen

Moderator: Anna Wallentin, Energigas Sverige

  • Paneldiskussion med politiker: Magnus Ek, C / Lorentz Tovatt, MP / Monica Haider, S