Dag 1 - 15 maj 2019

Ola Alterå - Klimatpolitiska rådet
Carina Färm - Vafab Miljö
Åsa Westlund - Biogasmarknadsutredningen
Malin Strand - Fossilfritt Sverige
Saeed Mohebbi - Transportstyrelsen
Johan Eliasson - Chalmers Tekniska Högskola
Lena Lilienberg - Göteborgs Hamn
Klaus Rassmusen - MAN Energy Solutions
Ellenor Grundfelt - Energigas Sverige
Anna Wallentin - Energigas Sverige
Linus Klackenberg - Energigas Sverige
Amin Abouardini - Total
Dr. Jörg Leicher - GWI
Geir Sjöholm - Swedegas
Henrik Adamsson - Weum Gas
Helén Axelsson - Energi- och miljödirektör, Jernkontoret
Ove Winiger - Politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag
Fredrik Larsson - Svensk sjöfart
Stefan Hermansson - VMCAB
Irene Bernald - AUDI
Pierre Cederberg - Taxi Göteborg
Marcus Hansson - Gasum AB
Saila Horttanainen - Swedegas
Milad Mohammadi - utsedd till en av Sveriges bästa föreläsare

Dag 2 - 16 maj 2019

Samuel Maubanc - Liquid Gas Europe
Hans Kreisel - Swedegas/Weum
Beatrice Torgnyson Klemme - Biogas Öst
Hannele Johansson - Biogas Sydost
Johan Andersson - RISE Research Institutes of Sweden
Filip Johnsson - Chalmers Tekniska Högskola
Per Sandgren - Equinor
Carina Fredström - MSB
Jan-Olof Olsson - MSB
Henrik Thunman - Chalmers
Mats Budh/Igrene
Sören Eriksson - Preem
Magnus Hallman - Svenska Kraftnät Gasturbiner
Lars Hedendahl - Göteborg Energi Gasnät
Anna Lövsén - Svensk Biogas
Axel Lindfors - Biogas research center, Linköpings universitet
Conny Karlsson - Kalmar Länstrafik
Magnus Ek - C
Lorentz Tovatt - MP
Cecilie Tenfjord Toftby - M
Monica Haider - S