Börjar:
Slutar:
Plats:
Göteborg Energi AB, Johan Willins gata 3, Göteborg
Kostnad:
Seminariet är gratis men anmäld deltagare som inte dyker upp debiteras 150 kr.

Seminariet inleds med kaffe 9.30 och avslutas med att Göteborg Energi bjuder på lunch.

En arbetsgrupp i Energigas Sveriges regi håller på att analysera frågan om ett svenskt biogasregister och ett system med ursprungsgarantier. Vi bjuder nu in till ett seminarium för att berätta om våra tankar och slutsatser så här långt - och ge möjlighet till inspel och frågor.

Tankar kring biogasregister och/eller ursprungsgarantier för gas har funnits till och från inom branschen som ett sätt att stärka biogasmarknaden och underlätta handel med biogas. Ett biogasregister skulle kunna stärka förtroendet för gröngasprincipen genom att leverantören lättare kan visa på gasens ursprung för slutkund och risken för dubbelräkning minimeras. Frågan har det senaste året blivit särskilt aktuell genom kommande krav på ursprungsgarantier för gas i det reviderade förnybartdirektivet från 2021 (RED2) som just nu förhandlas i EU. Även det ökade intresset för användning av biogas inom industrin och bland andra kunder som omfattas av EUs handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS), har aktualiserat frågan. Idag kan inte biogas som distribueras tillsammans med naturgas i exempelvis en gasledning rapporteras som förnybar enligt reglerna inom EU ETS. Med ett nationellt biogasregister eller system för ursprungsgarantier blir det möjligt.

Program:

Presentationer 10.00-11.30

  • Energigas Sverige berättar om vad ett biogasregister med ursprungsgarantier skulle innebära, vad det kan bidra till och hur det i så fall bör utformas för att vara så relevant som möjligt.
  • Energimyndigheten berättar om kommande bestämmelser om ursprungsgarantier för gas i RED2 och går igenom hur systemet ser ut för el idag. Kommer Energimyndigheten att utforma biogasregister med ursprungsgarantier? Som uppfyller hållbarhetskriterierna?
  • Naturvårdsverket berättar om EU ETS och varför gröngasprincipen (hittills) inte kunnat tillämpas inom EU ETS för biogas som samdistribueras med naturgas – är ett biogasregister lösningen?
  • Energinet berättar om Danmarks biogasregister och om det internationella samarbetet ERGaR med syftet att koppla ihop nationella biogasregister för att underlätta internationell handel (tillfrågad)

Diskussion och frågestund 11.30-12.00

Anmäl dig senast 11 juni. Det finns platser kvar till seminariet men tyvärr inte till lunchen. Ni är välkomna att kontakta Linus Klackenberg.

Frågor om seminariet?

Linus Klackenberg, Energigas Sverige
linus.klackenberg@energigas.se
08-6921841

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anmälan

Kontakta Linus Klackenberg för anmälan.