Klicka här för att komma till presentationerna för dag 1

The role of gas in Europe’s energy transition

Moderator: Anton Fagerström, Energiforsk

Nationell biogasstrategi 2.0

Moderator: Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Gas till el och värme – en outnyttjad potential?

Moderator: Johan Zettergren, Swedegas

Tillstånd för gas

Moderator:Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Industrins omställning har börjat!

Moderator: Linus Klackenberg,Energigas Sverige

Gas för renare sjöfart

Moderator: Fredrik Svensson, Energigas Sverige

Nya regler om bilbesiktning gäller nu

Moderator: Mattias Hanson, Energigas Sverige

Gasens roll för klimat, energi och miljö – vad vill partierna?

Moderator: Maria Malmkvist, Energigas Sverige

  • Debatt: Karin Svensson Smith, MP / Rickard Nordin, C / Mattias Jonsson, S / Johan Hultberg, M