Klicka här för att komma till presentationerna för dag 2

Sveriges klimat- och miljöutmaning – vilken roll har gasen?

Moderator: Maria Malmkvist/Energigas Sverige
Kommentatorer: Cecilia Hedqvist/Gasnätet Stockholm och Karin Jönsson/E.ON

Gaskvalitet i förändring

Moderator: Anna Liljeblad, Energigas Sverige

Produktion av förnybar gas – nu och i framtiden

Moderator: Linus Klackenberg, Energigas Sverige

Gasinfrastruktur till tunga vägtransporter

Moderator: Fredrik Svensson, Energigas Sverige

  • Diskussion kring utbyggnad av infrastruktur för LNG/LBG.

Nationella styrmedel och regionala strategier

Moderator: Karin Jönsson, E.ON Sverige

Nya sätt att kommunicera gas

Moderator: Jonas Gustafsson, Energigas Sverige

Biogasteknik på export

Moderator: Gösta Melkersson, Business Sweden