Börjar:
Slutar:
Plats:
Energigas Sveriges kansli, Sankt Eriksgatan 44, Stockholm
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Ej anmäld frånvaro debiteras med 150 kronor.

Lunchseminarium om RED II

Just nu pågår förhandlingarna om ett nytt förnybartdirektiv i EU för 2021-2030. Bland annat införs hållbarhetskriterier för all bioenergi och frågan om eventuell begränsning av grödobaserade biodrivmedel är ett konliktområde. Energigas Sverige bjuder in medlemmar till ett lunchseminarium där vi går igenom och diskuterar hur läget ser ut i förhandlingarna, vilka knäckfrågorna är och vad direktivet kan betyda för biogasen. Linus Klackenberg på Energigas Sverigehjälper till att reda ut begreppen.

Anmälan

Anmälan stängdes den 30 januari.