Börjar:
Slutar:
Plats:
Energigas Sveriges kansli, Sankt Eriksgatan 44, Stockholm

Det går av stapeln den 12 september i Stockholm och seminariet inriktar sig på två spännande områden.

För det första ser vi på vätgasens framtida möjligheter inom industrin. Miljömålsberedningen tog speciellt upp vätgas som ett av alternativen för industrin när det gäller att gå från fossil till förnyelsebar energi – även metan nämndes naturligtvis och även grön gasol finns med på agendan. Det andra ämnet för dagen är en stärkt argumentation för energigaserna och dess användning inom industrin. Under 2017, ska vi se till att få fram ett riktigt bra argumentationsmaterial inför kommande aktiviteter. I båda passen ska vi lyssna till ett antal föredragning från industri-, teknik- och konsultföretag.

Tidpunkt

12 september 10.00 – 15.00 (Fika från 09.30 och efter 15.00)

Plats

Energigas Sveriges kansli, Sankt Eriksgatan 44, Stockholm

Program

10.00 – 12.00
Representanter från RISE, SSAB och Sandvik berättar om vad som händer på vätgasområdet.
- Anna Alexandersson, Verksamhetsledare Vätgasteknologi, RISE
- Mats W Lundberg, Hållbarhetsspecialist, Sandvik
- Niklas Kojola, SSAB

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 15.00
Intern diskussion om hur vi går vidare i vätgasfrågan samt grupparbete och diskussion kring förbättrad argumentation för energigaserna.

Anmälan

Anmäl er till Linda Carstens på Energigas Sverige.

Vi hoppas på ett stort engagemang för att därigenom få igång ett starkt arbete kring energigasernas möjligheter inom industrin. Har ni några frågor kring arrangemanget, mejla Anders Mathiasson.