Börjar:
Slutar:
Plats:
Näringslivets Hus, Stockholm

Den 16 mars hade vi en heldag om industrins behov av olika energikällor, om den internationella konkurrensen, spännande framtidslösningar med minskad klimatpåverkan från industrin och energigasernas roll. Seminariet var ett samarrangemang av Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret.

Ur programmet

Industrins utmaningar

 • Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet
 • Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv
 • Maria Sunér Fleming, energiansvarig Svenskt Näringsliv

Industrins utmaningar – hur kommer vi vidare

 • Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig hos Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
 • Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
 • Magnus Huss, vice vd IKEM
 • Cecilia Hedqvist, ordförande Energigas Sverige

Kommentarer från politiker:

 • Rickard Nordin, riksdagsledamot Centerpartiet
 • Emilia Töyrä, riksdagsledamot Socialdemokraterna
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot Moderaterna

Energigasernas roll inom industrin – vad händer på gasmarknaden?

Vad händer på gasområdet, globalt och i Sverige?

 • Elin Akinci, marknadsanalytiker Energimyndigheten
 • Henrik Dahlsson, chef Opinion och Information Energigas Sverige

Spännande gasprojekt inom industrin

 • Magnus Pettersson, energisamordnare Höganäs AB
 • Mikael Nordlander, head of R&D Portfolio Vattenfall
 • Elin Hermansson, Projektledare Hållbar Kemi 2030 – Kemiföretagen i Stenungsund
 • Lars Lundahl, miljöchef Orkla Foods

Kommentarer från politiker:

 • Sofia Fölster, riksdagsledamot Moderaterna
 • Johan Büser, riksdagsledamot Socialdemokraterna
 • Birger Lahti, riksdagsledamot Vänsterpartiet

Arrangörer

Loggor för Energigas Sverige, IKEM, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv