Precis som elektricitet är vätgas inte någon primär energikälla, utan används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Fordon Vätgasbilar

För att driva en bil med vätgas krävs en bränslecell. Bränslecellen omvandlar vätgas till el som driver en elmotor med rent vatten som enda utsläpp. Bränslecellstekniken i kombination med vätgas kan också användas till båtar av varierande storlek, tåg och lastbilar.

Bärbara apparater

Även i portabel teknik som mobiltelefoner, datorer, kameror etcetera kan en bränslecell användas. Fördelarna är då en längre driftstid än med batterier samt att laddningen inte är beroende av elnätet. Vätgasen förvaras i en liten behållare som byts ut då energin är slut.

Reservkraft

Vätgas och bränsleceller kan även ge värme och el till byggnader. För att minska sårbarheten i telenätet, i samband med stormar eller andra störningar, kan den här tekniken användas i reservkraftsystem till basstationer och telefonväxlar. Vätgas och bränsleceller kan också användas som så kallade stand alone-system för de samhällen som helt saknar anslutning till ett elnät och dit det är kostsamt att dra nätet.

Industri

Idag används vätgas främst som råvara inom kemisk industri, till exempel för att tillverka ammoniak. Ett annat stort användningsområde är i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin och diesel. Inom industrin har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur man hanterar gasen på ett säkert sätt. Det är något som ofta glöms bort då frågan om vätgas och säkerhet kommer upp.