Här är fem enkla steg som gör användningen av gasol säker:

  • Förvara alltid gasolflaskan stående. Då fungerar säkerhetsventilen.
  • Akta gasolflaskan för hög värme. Förvara den aldrig under grillen eller där temperaturen kan bli upp mot 65 °C, som på inglasade balkonger.
  • Kontrollera så att inte slangen är för gammal. Om det uppstår sprickor i slangen när den böjs ska den bytas ut.
  • Se till att slangarna inte läcker. Gör ett läckagetest på slangen med såpvatten. Kontrollera även att slangen ansluter tätt mot flaskan och grillen.
  • Stäng alltid ventilen. När grillen inte används ska ventilen vara stängd.

Gasol för hem och fritid - för en säker användning av gasol (pdf, 351 kB)

Brandsäker camping - tips och råd för dig som campinggäst (pdf, 351 kB)