Fordonsgasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och står nu för mer än 90 procent.

Lägre utsläpp med fordonsgas

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Läs mer om biogasens klimatprestanda.

Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas. För långväga transporter på väg används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera inom privat och offentlig sektor. Statistiken för 2018 visar att det såldes 1 500 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 116 000 ton.

Idag finns det närmare 200 publika tankstationer som försörjer cirka 55 000 fordon.