För klimatet och miljön

Biogasen löser många problem i samhälllet. Den framställs av matavfall, gödsel eller slam från reningsverk. Ett avfallsproblem blir en tillgång och kretsloppet sluts.
• Upp till 120 procent mindre klimatpåverkan
• Bättre luftkvalitet ger bättre hälsa
• Över 90 procent biogas i svenska fordonsgasen
• Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken

För ekonomin

Gasbilar är billiga i drift och extra bra för dig som kör tjänstebil.
• Upp till 40 procent lägre förmånsvärde
• 10 000 i bonus vid nyköp
• Billigare att tanka

För det praktiska

Idag finns det runt 180 tankställen för gas och infrastrukturen byggs ut i snabb takt. Med gas i tanken kommer du långt och ända in i innersta miljözonen.
• Lätt att tanka
• Innersta miljözonen
• Lång räckvidd
• Många modeller i olika prisklasser

Läs mer om gasbilar