En fordonsgasbil (personbil) kostar ungefär lika mycket som motsvarande dieselbil men du slipper dieselskatten. Alla miljöbilar är dessutom skattebefriade under fem år, detta infördes januari 2010.
Gör en ekonomisk jämförelse.