En fordonsgasbil (personbil) kostar bara något mer än motsvarande dieselbil men eftersom gasbilar är klassade som bonusbilar inom bonus-malussystemet innebär det att man får 10 000kr i bonus vid köp av en ny gasbil och att man slipper malusskatten, vilket gör att skatten blir väldigt låg.
Gör en ekonomisk jämförelse.