Det senaste åren har vi kunnat läsa om dieselbilar som släpper ut höga halter av kväveoxider, NOx. Gasbilar däremot ger betydligt lägre NOx-utsläpp än andra bilar - även i verkligheten.

Avgasreningen i en gasbil är beprövad, enkel och robust. En gasbil har därför inga problem med att uppfylla dagens stränga krav på låga NOx-utsläpp, varken i laboratorietester eller i verkligheten.

För dieselbilar ser det tyvärr annorlunda ut. Det krävs avancerade tekniska lösningar för att få bort NOx ur dieselavgaser. Tester visar att moderna dieselbilar klarar gränsvärdena i standardiserade laboratorietester men inte i verkligheten. De flesta testade modellerna överskred den fastslagna gränsen för nya dieselbilar med hela 600-1000 procent. I vissa fall med upp till 2500 procent. Det här beror normalt inte på fusk från biltillverkarnas sida. Det beror på att den avancerade avgasreningen i dieselbilar helt enkelt inte fungerar optimalt vid verklig bilkörning.

Den som väljer en gasbil däremot, kan känna sig trygg med att gasbilen är ett bra miljöval - även i verkligheten.