Ja, precis som med grön el så kan du välja att köpa biogas genom gröngasprincipen. Det innebär att när du tankar en viss mängd fordonsgas vid en tankstation så rapporteras kvantiteten så att motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet. Kontakta din lokala leverantör för mer information. Numera består fordonsgasen i Sverige av 95 procent biogas och fem procent naturgas.