För att räkna ut ditt utsläppsvärde, till hållbarhetsredovisningar eller liknande, använd följande siffror för år 2015:

  • För ren (100 %) biogas - 9,2 g CO2-ekvivalenter/MJ
  • För fordonsgas (74 vol-% biogas) - 26,4 g CO2-ekvivalenter/MJ

Diesel (med 13 % inblandning av biodiesel) har utsläppsfaktorn 86,3 g CO2-ekvivalenter/MJ. Utifrån det kan man räkna ut att ren biogas minskar utsläppen med 90 % jämfört med diesel/biodiesel. Fordonsgas minskar utsläppen med 70 % jämfört med diesel/biodiesel.

De här siffrorna är från Naturvårdsverkets beskrivning av hur man ska räkna på växthusgasutsläpp inom Klimatklivet. Biogasens utsläppsfaktor varierar beroende på vilka råvaror som har använts. I siffran 9,2 g CO2-ekvivalenter/MJ har vi utgått från Energimyndighetens statistik som visar att 63 % av biogasen kommer från avfall och gödsel, 31 % från slam och 7 % från grödor.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats