En gasbils livslängd är detsamma som en bensin- eller dieselbil förutom gastanken som har en livslängd på tjugo år.

Enligt gällande regelverk ECE R 110 ska gastankarna på bil med fordonsgas som bränsle tas ur drift senast då bilen fyller 20 år. För bilar tillverkade till och med år 2001 har vissa biltillverkare i samråd med den berörda tillverkaren av gastanken av säkerhetsskäl valt att begränsa livslängden till 15 år.

Dessa ”15-åringar” börjar nu falla för åldersstrecket i samband med den årliga kontrollbesiktningen. Särskilt informationsbrev från Transportstyrelsen och biltillverkaren sänds parallellt ut till respektive bilägare med mer detaljerad information.

I samband med detta får bilägaren tre alternativ.
1. Byta ut gastankarna mot nya.
2. Gasdriften tas bort.
3. Lämna bilen till skrotning.

För ytterligare information om just din bil ombeds du kontakta din fordonstillverkare, dennes återförsäljare eller den auktoriserade verkstaden på din ort.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats