Förutom ett gott samvete är bränslet billigare. Förmånsvärdet för bilar som kan drivas med fordonsgas justeras ner till en jämförbar bil utan miljöteknik. Köper du en ny gasbil får du 10 000 kr i bonus och du slipper malusskatt vilket gör att skatten blir låg.