Förutom ett gott samvete är bränslet billigare. Om du har tjänstebil som drivs med fordonsgas betalar du 40 procent lägre förmånsskatt jämfört med motsvarande bensinvariant.Förmånsvärdet för bilar som kan drivas med fordonsgas justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent (max 16 000 kronor inkomstår 2012-2016 och max 10 000 från och med inkomstår 2017). Nedsättningen gäller till och med inkomståret 2020.
Som privatperson slipper du att betala fordonsskatt de fem första åren.