Fordonsgas som bilbränsle erbjuder viktiga fördelar för konsumenter, miljö och ekonomin som helhet. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att möta EU:s viktigaste mål, bland annat för minskade klimatutsläpp i transportsektorn och förbättrad luftkvalitet i städerna.

Naturgasen har i sig stora miljöfördelar jämfört med andra fossila bränslen, främst när det gäller minskade utsläpp av luftföroreningar. I Sverige består fordonsgasen till drygt 90 procent av biogas, vilket därmed också innebär en stor klimatvinst.

Cirka 50 olika modeller på gasfordon

Gas som fordonsbränsle finns som komprimerad naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG) för bilar, skåpbilar, bussar och lastbilar, med många olika modeller på marknaden från etablerade tillverkare. Tekniken som används i gasfordon är mogen och säker.

I dag finns cirka 50 gasfordonsmodeller, enligt Vehicle Catalogue 2016 som branschorganisationen NGVA Europe sammanställt.