Beroende på råvara (substrat) och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Det som ger gasen energivärde är metan (CH4). För deponigas varierar sammansättningen också beroende på hur mycket gas som tas ut ur deponin och vad som har lagts på deponin. Biogasen är oftast mättad med vattenånga.