Biogas är en förnybar energigas som består till ca 60 % av metan och ca 40 % av koldioxid. Den framställs av organiskt avfall eller annan biomassa. Biogas som uppgraderas och renas från koldioxid kallas ofta biometan och kan användas som drivmedel till fordon och heter då fordonsgas. Den största delen av biogasen som produceras i Sverige används som fordonsgas. Biogas och biometan kan även användas till el- och värmeproduktion samt för industriella ändamål.