Ja! Biogas är ett utmärkt fordonsbränsle för såväl gasbilar som bussar och lastbilar. För att biogas ska kunna användas som drivmedel (fordonsgas) behöver den först renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar. Uppgraderad biogas kallas ofta biometan. Större delen av all biogas som produceras i Sverige används som fordonsgas.